_

قالیشویی آوا

متقال دوزی فرش در مشهد

_

در باره متقال دوزی ، متقال نوعی پارچه برزنتی در رنگ های مختلف است که بیشتر طبق سلیقه و درخواست مشتریان در نواحی ریشه برای پوشاندن ریشه و یا جهت مراقبت از پوشاندن ریشه و افزایش طول عمر آن بافته می شود البته باید توجه داشت که بعضی افراد جهت تغییر در حالت ظاهری و علاقه شخصی به فرش این عمل را انجام میدهند متقال در رنگ ها و طرح های متنوع موجود است.

متقال دوزی

در باره متقال دوزی ، متقال نوعی پارچه برزنتی در رنگ های مختلف است که بیشتر طبق سلیقه و درخواست مشتریان در نواحی ریشه برای پوشاندن ریشه و یا جهت مراقبت از پوشاندن ریشه و افزایش طول عمر آن بافته می شود البته باید توجه داشت که بعضی افراد جهت تغییر در حالت ظاهری و علاقه شخصی به فرش این عمل را انجام میدهند متقال در رنگ ها و طرح های متنوع موجود است.

تماس فوری