قیمت قالیشویی مشهد نرخ مصوب سال ۱۳۹۹ قالیشویی آوا مشهد

 

ردیفنام کالا یا خدماتواحداجرت هر متر مربع (ریال)۱۲ متری (ریال)۹ متری (ریال)۶ متری (ریال)
۱شستشوی انواع فرش ماشینی با تراکم پایین تا ۵۰۰ شانهمتر مربع۷۰.۰۰۰۸۴۰.۰۰۰۶۳۰.۰۰۰۴۲۰.۰۰۰
۲شستشوی انواع فرش ماشینی با تراکم ۵۰۰ شانه به بالامتر مربع۹۰.۰۰۰۱.۰۸۰.۰۰۰۸۱۰.۰۰۰۵۴۰.۰۰۰
۳شستشوی انواع فرش های دستبافت قرمز رنگمتر مربع۱۴۰.۰۰۰۱.۶۸۰.۰۰۰۱.۲۶۰.۰۰۰۸۴۰.۰۰۰
۴شستشوی انواع فرش های دستبافت کرم رنگمتر مربع۲۲۵.۰۰۰۲.۷۰۰.۰۰۰۲.۰۲۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰
۵موکت معمولی متر مربع۴۵.۰۰۰---
۶موکت پالاز متر مربع۶۵.۰۰۰---
۷قالیچه ماشینی متر مربع۱۶۰.۰۰۰---
۸فرش کناره ماشینیمتر مربع۱۶۰.۰۰۰---
۹فرش کناره دستبافتمتر مربع۲۰۰.۰۰۰---
۱۰شستشوی فرش های اعلا و نفیس و فرش های ۲۴ متر به بالامتر مربعتوافقیتوافقیتوافقیتوافقی
تماس فوری