قیمت قالیشویی مشهد نرخ مصوب سال ۱۴۰۰ قالیشویی آوا مشهد

ردیفنام کالا یا خدماتواحدریال
۱شستشوی انواع فرش ماشینی تا ۱۲ متریمتر مربع۱۲۵.۰۰۰
۲شستشوی انواع فرش ماشینی ۱۲ متری به بالامتر مربع۲۵۰.۰۰۰
۳شستشوی انواع فرش دستی قرمز تا ۱۲ متریمتر مربع۲۰۰.۰۰۰
۴شستشوی انواع فرش دستی کرم تا ۱۲ متریمتر مربع۳۰۰.۰۰۰
۵شستشوی انواع فرش دستی ۱۲ متری به بالا و اعلاءمتر مربعتوافقی
۶شستشوی انواع قالیچه ماشینیهر عدد۵۰۰.۰۰۰
۷شستشوی انواع کناره ماشینیمتر مربع۲۰۰.۰۰۰
۸شستشوی انواع قالیچه دستیهر عدد۱.۰۰۰.۰۰۰
۹شستشوی انواع کناره دستیمتر مربع۴۰۰.۰۰۰
۱۰شستشوی انواع موکتمتر مربع۶۰.۰۰۰ الی ۸۰.۰۰۰

مشاهده فایل اصلی نرخ نامه

قیمت قالیشویی مشهد
تماس فوری