تعرفه خدمات قالیشویی مصوبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

ردیف نام کالا یا خدمات واحد اجرت هر متر مربع

(ریال)

۱۲ متری

(ریال)

۱ شستشوی انواع فرش ماشینی تراکم پایین تا ۳۵۰ شانه هر متر مربع ۳۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
۲ شستشوی انواع فرش ماشینی تراکم پایین تا ۵۰۰ شانه هر متر مربع ۳۵,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
۳ شستشوی انواع فرش ماشینی رنگی و کرم با تراکم ۵۰۰ شانه به بالا هر متر مربع ۴۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
۴ شستشوی انواع فرش های دستباف معمولی هر متر مربع ۶۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
۵ شستشوی انواع فرش های دستباف از ۱۲ متر به بالا(گل روشن، کرم و…) هر متر مربع ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۶ شستشوی انواع قالیچه های ماشینی هر متر مربع ۸۰,۰۰۰ ——
۷ شستشوی انواع قالیچه های دستی هر متر مربع ۱۲۰,۰۰۰ ——
۸ شستشوی فرش های اعلا و نفیس و فرش های ۲۴ متر به بالا هر متر مربع توافق با قرارداد توافق با قرارداد
۱- نرخ خدمات شامپویی انواع فرش در محل تا سقف ۱۵ درصد بالاتر از نرخ مصوب است.
۲-کلیه نرخ ها با احتساب هزینه ایاب و ذهاب و اخذ هرگونه وجه اضافی ممنوع است.